Salle d'Armes Mahaut

Grøndal MultiCenter

Hvidkildevej 64

2400 København NV

Træningstider

Træning Voksen/Unge
Mandag: kl 18.30-22.00
Onsdag: kl 18.30-22.00
 


Fægtning 

Fægtning er en europæisk kampsport med rødder i renæssancen, men brugen af sværd er kendt helt tilbage fra bronzealderen og fra vidt forskellige kulturer. Fægtningen har traditionelt været en disciplin for soldater og herremænd, der i de gamle samfund var de eneste der bar sværd. I 1800-tallet blev der udviklet regelsæt for fægtning som en sportsform og i 1896 blev fægtning optaget på det olympiske program. Siden da er der selvfølgeligt sket meget i fægtesporten, men det er stadig en gentleman-sport.
 
Fægtning er en sportsgren der blandt andet handler om:
 
- Koncentration og strategi: Modstanderen aflæses, fintes og angribes, og der udtænkes nye strategier i kampen.
- Præcision og hurtighed: Træfsikkerhed og tempo er essentielle elementer i fægtekampen.
- Teknik: Parader, finter og angrebsteknikker spiller en væsentlig rolle i fægtningen. 
 
I fægtning drejer det sig om at score point på modstanderen (en træfning kaldes "touche") og afhængigt af hvilket våben der kæmpes på (fleuret, kårde eller sabel) gælder der forskellige regler for kampen. Fælles for alle våbenarter er, at fægtning i bund og grund er en kampsport, hvor modstanderen af hele sin kraft og med hele sin snilde, vil forsøge at ramme dig. I moderne fægtning sker kampen under kontrollerede former og iført godkendt sikkerhedsudstyr, men man kan godt få nogle små-knubs under fægtekampen.  
 
Fægtning er en sport der læres fra en fægtemester (Maître d’Armes). Det betyder, at der under træningen er meget fokus på dig og din teknik. Der trænes i benarbejde, fægtning med parader, stød og andre teknikker, kamptræning og almindelig fysisk træning. 
 
For at blive en god fægter kræves både tålmodighed og træning, men fægtning kan også dyrkes som en ”hyggesport” for dig der blot vil dyrke idræt for hyggens og motionens skyld. Så selv om du ikke er helt ung længere, behøver det ikke at fraholde dig fra fægtesporten. 
 

Fleuret

Kårde

Sabel

 Træffelt: Torso  Træffelt: Hele kroppen  Træffelt: Torso, arme, hoved
Navnet er fransk kommer af fleur (blomst). Det skyldes at den læder beskyttelse der var anbragt på spidsen af fleuretten kunne minde om en blomsterknop.

Fleuretten er et stikvåben, og man kan kun ramme med spidsen. Fleuretfægtning inkluderer regler for angrebsret. Angrebsret bruges til at bestemme hvem der får et touche hvis begge fægtere rammer samtidigt. I praksis betyder det, at den der først strækker armen har angrebsretten, medmindre han bliver parreret, hvorefter modparten har angrebsretten.

Kården blev udviklet i det 19. århundrede som det primære duelvåben. 

En kårde er tungere end en fleuret, men er ligesom fleuretten et stikvåben, hvor kun touche med spidsen giver point. Kården har en skålformet parrer skål, der beskytter hele hånden. I modsætning til de to andre våbener ingen krav om angrebsret. Hvis begge fægter rammer samtidig, får begge fægtere touche.

Sablen er baseret på det 18. århundredes kavalerivåben. I det 19. århundrede udviklede Italienerne det våben der danner basis for moderne sabelfægtning.

Den moderne sabel er meget let, og har et næsten lige blad. En kurvet triangel beskytter hånden. Man kan få touche både med spidsen og æggen af bladet. Moderne sabelfægtning er et lynhurtigt spil af angreb og parader, det ville være umuligt at udføre med en historisk sabel.
 

Parader

Der arbejdes med otte parader i fægtesporten:

Prime (første)
Seconde (anden)
Tierce (tredje) - En Garde positionen ved sabelfægtning
Quarte (fjerde)
Quinte (femte)
Sixte (sjette) - En Garde positionen ved fægtning med fleuret og kårde
Septime (syvende)
Octave (ottende)

Paraderne dækker hele kroppens træffelt og læres efterhånden. I begyndertræningen arbejdes der udfra En Garde positionen og derfra bygges der så gradvist flere teknikker på.


Fægtning er sporten for dig der gerne vil holde dig i gang mentalt og fysisk, med en spændende og traditionsrig sportsgren. Hvis du vil vide mere om fægtesporten kan du hente Dansk Fægteforbunds fægtehåndbog online.

En typisk træningsaften

En typisk træningsaften for ungdom/voksne

18:30-19:00 Opvarmning

19:00-19:10 Udstrækning

19:10-19:30 Benarbejde

19:30-22:00 Fri fægtning og individuelle lektioner